Direktor za strategiju JP EPS na konferenciji OIE Srbija 2021

Direktor za strategiju JP EPS Aleksandar Jakovljević učesnik je panela na konferenciji OIE Srbija koja se održava 15. septembra u hotelu Metropol Palace u Beogradu. Tema panela su OIE projekti, a panelisti će razgovarati i o aukcijskom modelu i spremnosti svih učesnika za taj proces.

Gospodin Jakovljević rođen je 11. januara 1972. godine u Beogradu. Diplomirao je i magistrirao na Mašinskom fakultetu u Beogradu. Od 2008. godine je na poziciji direktora za strategiju u JP Elektroprivreda Srbije, gde je trenutno zadužen za strateška pitanja, poslovno planiranje i regulatorne odnose.

On je koordinator, inicijator ili član tima za pripremu strateških dokumenata JP Elektroprivreda Srbije, kao i ključnih investicionih i korporativnih projekata u kompaniji, uključujući i finansijsku konsolidaciju koja se realizuje u saradnji sa međunarodnim finansijskim institucijama. Učestvovao je u pripremi strateških dokumenata Republike Srbije u oblasti energetike – Strategije razvoja energetike, kao i Programa ostvarivanja strategije.

Aktivno je učestvovao kao podrška delegaciji Republike Srbije u okviru aktivnosti u Energetskoj zajednici, pre svega u toku pregovora u vezi sa primenom direktiva koje se odnose na rad termoenergetskih postrojenja. Član je delegacije Republike Srbije za bilateralni skrining za Poglavlje 15 – Energetika i Poglavlje 27 – Zaštita životne sredine u procesu priključenja Republike Srbije Evropskoj uniji. Učesnik i govornik na većem broju konferencija u zemlji i inostranstvu.